Ryczałt ewidencjonowany – czym jest i kto może z niego korzystać?

Ryczałt ewidencjonowany, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania, często wykorzystywana przez przedsiębiorców. W tym artykule dowiesz się czym jest ryczałt ewidencjonowany, kto może z niego skorzystać i jak powiadomić urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania.

logo usługi rachunkowe i napis ryczałt ewidencjonowany

Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wykonywanej działalności gospodarczej. Dokładniej oznacza to, że podatek płaci się od przychodów, bez pomniejszania go o koszty. To jedna z wygodnych form opodatkowania, jednak nie każdy może z niej skorzystać.

Kogo obejmuje ryczałt ewidencjonowany?

Z ryczałtu ewidencjonowanego może skorzystać:

 • spółka cywilna osób fizycznych
 • osoba fizyczna
 • spółka jawna osób fizycznych
 • przedsiębiorstwo w spadku
 • podatnik z przychodami z dzierżawy lub najmu

Według ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku, prawo do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego mają:

 • działalności, które w roku poprzedzającym aktualny rok podatkowy były prowadzone przez jedną osobę, a całkowity przychód nie przekroczył kwoty 250 tysięcy euro
 • działalności, które w poprzednim roku podatkowym były prowadzone jako spółka, a ich przychód w ciągu roku podatkowego nie przekorczył kwoty 250 tysięcy euro.
 • przedsiębiorcy, którzy bez względu na przychód rozpoczęli swoją działalność w danym roku podatkowym i nie korzystają z karty podatkowej

W jaki sposób powiadomić urząd o formie opodatkowania?

Wybierając ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania, należy o tym powiadomić urząd skarbowy.

W przypadku, gdy chcemy rozliczać się w taki sposób od początku prowadzenia działalności, do urzędu należy złożyć pisemne oświadczenie skierowane do naczelnika urzędu skarbowego w miejscu odpowiednim do miejsca zamieszkania. Termin złożenia oświadczenia to dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli pismo nie zostanie złożone w wyżej wymienionym terminie, ostateczną datą jest dzień uzyskania pierwszego przychodu.

Dodatkowo możliwe jest także złożenie bezpośredniego wniosku CEIDG-1.

W momencie, w którym podatnik prowadzi już swoją działalność i chce zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany należy złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie w formie pisemnej. Termin złożenia zawiadomienia to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt ewidencjonowany nie obejmuje:

 • usług ubezpieczeniowych
 • usług administracji publicznej i obrony narodowej
 • usług związanych z leśnictwem
 • usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej m.in. paliw, chemikaliów przemysłowych, metali przemysłowych i rud
 • usług finansowych, prawnych i rachunkowo-księgowych
 • usług związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją

Ryczałt ewidencjonowany to idealna forma rozliczenia podatku dla osób, które ponoszą stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych podatnik posiada niższe stawki podatku dochodowego.