Czym jest pełna księgowość?

Zakładasz własną działalność i zastanawiasz się jaką formę rozliczenia wybrać? Nie wiesz czym jest pełna księgowość? Sprawdź ten artykuł i poznaj wszystkie tajemnice pełnej księgowości!

Pełna księgowość

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość charakteryzuje się bardzo dokładnym i precyzyjnym ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych. To najpopularniejsza forma rozliczenia, zwłaszcza w dużych firmach. 

Pełna księgowość, a raczej księgi rachunkowe są zdecydowanie bardziej skomplikowaną formą ewidencji, niż księgowość uproszczona. Zobowiązują one firmę do dogłębnej rejestracji wszelkich zdarzeń gospodarczych w postaci zapisów księgowych w księgach rachunkowych. Przedsiębiorca musi ewidencjonować wszystkie obroty i salda dla księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz inwentaryzacji aktywów i pasywów. Choć wydaje się to uciążliwe i trudne — wcale takie nie jest. Pełna księgowość może stać się ogromnym udogodnieniem, dzięki któremu będziesz mieć przejrzysty wgląd w sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Kto musi korzystać z pełnej księgowości?

Księgowość pełna obowiązuje przedsiębiorców posiadających:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo akcyjne,
 • samorządowe jednostki budżetowe;

Dodatkowo za pomocą pełnej księgowości muszą rozliczać się obcokrajowcy prowadzący własną działalność na terenie Polski i zagraniczne firmy, które posiadają swoje oddziały w kraju. 

Do grupy osób korzystających z ksiąg rachunkowych należą także przedsiębiorstwa prowadzone w innych formach niż wyżej wymienione, które do tej pory korzystały z KPiR, ale ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług powiększone o przychody z operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

Jakie zadania obejmują księgi rachunkowe?

Podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych mi.in. należy:

 • na bieżąco ewidencjonować operacje gospodarcze,
 • prowadzić ewidencję środków trwałych,
 • sporządzać rejestry VAT oraz deklaracje na potrzeby podatku od towaru i usług
 • obliczać zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzać sprawozdania finansowe obejmujące opracowanie bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa bilansowego.

Najważniejsze jest dokładne i precyzyjne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, tak aby wszelkie działania w firmie były przejrzyste.

Jak prowadzić pełną księgowość?

Do prowadzenia pełnej księgowości potrzebne są podstawowe dokumenty takie jak:

 • dziennik;
 • konta księgi głównej;
 • konta księgi pomocniczej;
 • zestawienie obrotów i sald w księdze głównej;
 • zestawienie sald na kontach pomocniczych;
 • wykaz składników pasywów i aktywów.

Zalety pełnej księgowości

 • Pozwala na pełną ewidencję przychodów i rozchodów, dzięki czemu ułatwiona jest identyfikacja wszelkich zdarzeń.
 • Pozwala udokumentować każdy przepływ pieniężny, zmiany wartości aktywów czy obroty i salda.
 • Daje możliwość przejrzystej oceny finansów w firmie, dzięki czemu możliwe jest tworzenie planów, założeń i wskaźników upraszczających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Wady ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie pełnej księgowości jest zdecydowanie droższe od KPiR. Wymaga od przedsiębiorcy korzystania z usług biura rachunkowego lub zatrudnienia księgowego w firmie.
 • Księgi rachunkowe nakładają na przedsiębiorcę obowiązek przestrzegania wielu przepisów. Niezgodności, odstępstwa czy błędy są praktycznie niedopuszczalne i mogą przyczynić się do zakwestionowania sprawozdania finansowego.

Co zamiast ksiąg rachunkowych?

Jeżeli twoja działalność nie wymaga od ciebie prowadzenia pełnej księgowości, możesz zdecydować się na inne formy rozliczania przychodów i rozchodów. Należą do nich:

Pełna księgowość w Szczecinie z Biurem Rachunkowym Aleksandra Adamowska

Biuro Rachunkowe w Szczecinie Aleksandra Adamowska zajmuje się kompleksowym prowadzeniem pełnej księgowości. Nasze usługi kierujemy do klientów prowadzących działalność o dowolnym profilu, różnych formach prawnych, funkcjonujących we wszystkich branżach na terenie całej Polski. Dokładnie, rzetelnie, precyzyjnie i na czas — w taki sposób działamy! Pełna księgowość w Szczecinie z Biurem Rachunkowym — Zapraszamy!

Sprawdź następny artykuł -> Kontrola skarbowa – jak się do niej przygotować?