Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów, czyli KPiR to narzędzie służące do ewidencji osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów. Z artykułu dowiesz się czym jest KPiR, kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów, co ją obejmuje oraz jak ją założyć.

2 pary rąk, jedna wypełnia kartkę, druga klika w kalkulator

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, nazywana również KPiR to uproszczona forma księgowości. Przedsiębiorca korzystający z księgi przychodów i rozchodów powinien zamieszczać w niej wszelkie informacje o obrocie ze sprzedaży, a także o kosztach poniesionych w celu uzyskania przychodu. Prowadząc KPiR podatnik jest w stanie rozliczyć się z urzędem skarbowym w zakresie podatkowym. Dodatkowo prowadzenie księgi przychodów i rozchodów pozwala na podsumowanie działania swojej działalności w okresie jednego roku.

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Z KPiR może skorzystać:

 • działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska,

której przychody netto ze sprzedaży w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego pierwszego dnia roboczego października poprzedzającego dany rok podatkowy.

Jeżeli podatnik przekroczył limit 2 000 000 euro jego obowiązkiem jest prowadzenie pełnej księgowości. 

Zwolnienie od prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest możliwe w sytuacji gdy:

 • podatnik wybiera ryczałt jako formę opodatkowania
 • podatki składa wniosek o szczególnym przypadku dotyczącym jego stanu zdrowia lub wieku
 • podatnik składa wniosek o szczególnym przypadku dotyczącym rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

Co obejmuje KPiR?

Ważne jest, aby księga przychodów i rozchodów była prowadzona w odpowiedni sposób, w celu uniknięcia kar i korekt wywołanych złym obliczeniem podatku. Do KPiR należy wpisać następujące pozycje:

 • przychody
 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
 • wynagrodzenia pracowników
 • poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności

Czego nie należy umieszczać w księdze przychodów i rozchodów:

 • obrót opakowaniami zwrotnymi
 • zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów
 • koszty inwestycji w czasie jej realizacji
 • jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zasady założenia księgi przychodów i rozchodów

Założenie księgi przychodów i rozchodów obejmują zasady przyjęte w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgowości KPiR. 

Księgę przychodów i rozchodów należy założyć w dniu 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. O tym fakcie trzeba poinformować naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 20 dni od rozpoczęcia prowadzenia księgi. O założeniu KPiR w terminie do 20 dni powinny również poinformować osoby, które w poprzednim roku podatkowym korzystały z ryczałtu lub prowadziły pełną księgowość.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów opiera się na ustalonych zasadach:

 • podatnik prowadzący ewidencję powinien na bieżąco, pod koniec każdego dnia uzupełniać księgę przychodów i rozchodów
 • gdy KPiR prowadzona jest przez biuro rachunkowe termin uzupełnienia księgi przedłuża się do 20 dnia każdego miesiąca
 • przychody należy zapisywać w dzień wydania rzeczy, wykonania usługi (lub częściowego wykonania) lub zbycia prawa majątkowego
 • koszty datowane są w zależności od ich rodzaju
 • zakup towarów i materiałów należy datować na podstawie dnia wystawienia faktury, jeśli w ten sam dzień otrzymano towar
 • koszty wynagrodzeń należy umieścić w ewidencji przed poniesieniem wydatku
 • pozostałe wydatki zależne są od rodzaju i metody, np. data poniesienia kosztów

Księga przychodów i rozchodów to idealna forma ewidencji dla początkujących przedsiębiorstw lub działalności, które nie uzyskują zbyt wysokich zysków w ciągu roku.

Sprawdź -> Jak wygląda praca w biurze rachunkowym?