Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Planujesz swój biznes? Chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź czym jest JDG, jak wygląda proces zakładania działalności i jakich dokumentów potrzebujesz!

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Wiele osób planuje założyć własną firmę, jednak obawiają się kosztów i trudności z tym związanych. Jednak czy wiedziałeś, że to nie musi być takie trudne! Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, zwłaszcza przy pomocy dobrej księgowej, to mniej nerwów, kosztów i czasu! Ta forma prowadzenia firmy należy do najpopularniejszych w Polsce. 

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, którą wykonuje się w sposób ciągły w imieniu własnym. Jest to najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu, a jej celem jest wygenerowanie zysku. 

Przedsiębiorca, który jest właścicielem działalności odpowiada za nią całym swoim majątkiem. Prowadząc taką firmę, właściciel nie musi wnosić początkowego kapitału zakładowego, może korzystać z uproszczonej księgowości takiej jak podatkowa księga przychodów i rozchodów, a także może zatrudniać pracowników, czy nawiązywać współpracę z innymi firmami. Dodatkowo przedsiębiorca ma prawo udzielić pełnomocnictwa dla biura rachunkowego, dzięki czemu wszelkie sprawy księgowe nie pozostaną na jego głowie.

Jak założyć jednoosobową działalność?

Wiele osób zastanawia się jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Aby założyć JDG konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis w CEiDG potwierdza założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że ta forma prowadzenia firmy jest całkowicie darmowa.

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 • tradycyjnie, podczas wizyty w urzędzie 
 • listownie, poprzez przesłanie wszelkich dokumentów do odpowiedniego urzędu
 • internetowo, korzystając z profilu zaufanego

Najlepszym sposobem na założenie takiej działalności jest skorzystanie z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego, które przygotuje dokumenty i zadba o ich prawidłowe wypełnienie.

Jakie dane wprowadzić do wniosku CEiDG?

Wypełniając wniosek CEiDG należy zawrzeć w nim:

 • nazwę firmy,
 • własne imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • nazwę skróconą,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • miejsce prowadzenia działalności,
 • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • adres przechowywania dokumentacji księgowej,
 • kody PKD
 • dane właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego,
 • numer NIP i REGON
 • przewidywaną liczbę zatrudnionych pracowników,
 • numer, serię i rodzaj dokumentu tożsamości,
 • informacje na temat ubezpieczenia w ZUS, KRUS lub za granicą.
 • oświadczenie o wybranej formie opodatkowania dochodów (bez dołączenia oświadczenia przedsiębiorca będzie rozliczany na zasadach ogólnych)

Jakie prawa i obowiązki ma właściciel JDG?

Prowadzenie działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcy na realizację własnych pomysłów biznesowych, które przyniosą mu korzyści finansowe. Dodatkowo właściciel może ubiegać się o dofinansowania, a także przysługuje mu dedykowana oferta kredytów dla firm. 

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który posiada jednoosobową działalność gospodarczą jest rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Należy regularnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy, podatek VAT oraz składki ZUS. Właściciel JDG zobowiązany jest do prowadzenia księgowości, w tym do przechowywania wszelkich faktur, kosztów, dokumentów, paragonów i raportów dobowych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza bez rejestracji w CEiDG w 2023 roku

Istnieje możliwość założenia JDG bez rejestracji w CEiDG, gdy właściciel jest osobą fizyczną, a przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu:

 • od stycznia do września – wartości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • od lipca do grudnia – wartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

Brak rejestracji jest możliwy również wtedy, gdy właściciel nie prowadził działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Rejestracji w CEiDG nie wymagają także:

 • działalności gospodarcze w zakresie agroturystyki,
 • produkcja wina przez rolników,
 • rolniczy handel detaliczny.

Czy muszę mieć siedzibę jednoosobowej działalności gospodarczej?

Działania w ramach JDG mogą być wykonywane w jednym lub wielu miejscach, jednak każde z nich musi zostać umieszczone we wniosku do CEiDG. Miejsce prowadzenia firmy jest dowolne, natomiast powinno być poparte tytułem prawnym do lokalu. Istnieje także opcja „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” dla przedsiębiorców, którzy swoje usługi będą wykonywać bezpośrednio i klientów.

Czy muszę mieć rachunek bankowy przy JDG?

Każda osoba zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą musi wykazać numer rachunku bankowego, dzięki któremu będzie przeprowadzać transakcje, opłacać podatki i opłacać składki. 

Może to być zarówno konto firmowe, jak i prywatne, natomiast jeżeli przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia podatku VAT – musi posiadać konto firmowe.

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Szczecinie

Jeśli planujesz założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Szczecinie – zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro rachunkowe w Szczecinie pomoże podczas zakładania JDG, zarówno w zakresie dopełnienia niezbędnych formalności, jak i w zakresie przygotowania wszelkich dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

Wspólnie przeanalizujemy plany i założenia firmy, a na ich podstawie dobierzemy optymalną formę opodatkowania. Zapraszamy do skorzystania z usługi rachunkowej w Szczecinie – Aleksandra Adamowska.