Skup się na biznesie

a księgowość pozostaw nam

Usługi Rachunkowe Szczecin

Oferta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczona forma prowadzenia księgowości dla działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie KPIR mają obowiązek księgowania w niej wszystkich przychodów oraz kosztów, a także wykazywania dochodów, które są podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca płaci podatek od przychodów, których nie może pomniejszyć o koszty ich otrzymania. Przedsiębiorcy mogą rozliczać się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy przychody z działalności nie przekroczyły 200tys. euro.
Moje biuro rachunkowe w Szczecinie oferuje szereg usług w zakresie księgowości. Obejmują one:
* prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
* prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
* obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
* sporządzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług oraz przygotowanie jednolitych plików kontrolnych JPK,
* przygotowanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz elektroniczna wysyłka zeznań do urzędu skarbowego,
* weryfikacja opłacalności rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w
porównaniu do rozliczania się na zasadach ogólnych lub rozliczaniu się podatkiem liniowym 19%,
* bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy.

Pełna Księgowość w Szczecinie
Księgi rachunkowe
inaczej zwane księgami handlowymi lub potocznie znane jako pełne księgi to jeden z modeli rejestracji wszelkich zdarzeń gospodarczych w postaci zapisów księgowych. Wynikiem jest syntetyczna informacja o sumie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, a także o jej obrotach i saldach. Obowiązek jej prowadzenia jest nałożony przez ustawę o rachunkowości. Spoczywa na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowo akcyjnych, samorządowych jednostkach budżetowych oraz obcokrajowcach prowadzących swoją działalność na terenie Polski i firmach zagranicznych mających swoje oddziały w kraju.
Kolejna grupa firm, które muszą rozliczać się również pełną księgowością to przedsiębiorstwa prowadzone w innych formach niż wyżej wymienione, które do tej pory korzystały z podatkowej książki przychodów i rozchodów, ale ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług powiększone o przychody z operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.
Moje usługi biura rachunkowego w Szczecinie oferuję klientom prowadzącym działalność o dowolnym profilu, różnych formach prawnych, funkcjonujących we wszystkich branżach na terenie całej Polski.
W obrębie usług księgowych znajduje się:
* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
* obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
* prowadzenie ewidencji środków trwałych,
* sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług, a także przygotowywanie plików JPK,
* sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących opracowanie bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa bilansowego,
* przygotowanie zakładowego planu kont pod indywidualne potrzeby klienta oraz rodzaj prowadzonej działalności,
* bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy.

Każda działalność gospodarcza, gdzie istnieje konieczność zatrudnienia mniejszej bądź większej liczby pracowników, niesie ze sobą obowiązek prowadzenia nie tylko księgowości, ale również obsługi kadrowo-płacowej.
Zakres świadczonych usług obejmuje:
* sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów-zleceń,
* naliczanie płac,
* sporządzanie list płac,
* obliczanie podatków i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
* rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ZUS,
* sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
* sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
* reprezentowanie klientów w ZUS,
* sporządzanie świadectw pracy oraz innych dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach itp.

Oferuję rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego.
Deklaracje sporządzam maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych:
Oferowane rozliczenia:
* PIT-16A
* PIT-23
* PIT-28
* PIT-36
* PIT-36L
* PIT-37
* PIT-38
* PIT-39

Księgowość online realizowana przez biuro rachunkowe to rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb współczesnych przedsiębiorców. Internetowe biuro rachunkowe łączy w sobie zalety tradycyjnej księgowości, realizowanej w biurach stacjonarnych, ze wszystkimi zaletami wynikającymi ze zdalnej obsługi klienta. Umożliwiam w zasadzie wszystkie formy komunikacji zdalnej, ponieważ moim celem jest zagwarantowanie Państwu wygody i zapewnienie skutecznej pomocy w uniknięciu marnowania cennego czasu. Świadczę usługi wymiany dokumentów poprzez e-mail, Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Często mówi się, że najtrudniej jest zacząć. Korzystając z usług mojego biura rachunkowego w Szczecinie mogą Państwo liczyć na pomoc w czasie zakładania jednoosobowych działalności, zarówno jeśli chodzi o dopełnienie niezbędnych formalności jak i przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokonam również niezbędnej analizy i na jej podstawie doradzę najbardziej optymalną formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Dużym udogodnieniem dla klientów jest zaproponowany przeze mnie standard obsługi polegający na odbiorze dokumentów z siedziby przedsiębiorcy. Niezależnie od ilości odbieram je na terenie Szczecina bez dodatkowych opłat, co zmniejsza obciążenie klientów związane z koniecznością dowozu ich biura. Elastyczność godzin odbioru sprawia, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla zapracowanych osób. Dokumenty odbierane są po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla obu stron.

Dla wygody klientów moje biuro rachunkowe w Szczecinie korzysta z nowoczesnej aplikacji KonektoSmart, która pozwala na trzymanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu. Klient nie musi dzwonić do księgowej, aby dowiedzieć się o kwotach i datach składek ZUS czy podatków jakie musi zapłacić – to wszystko znajdzie w funkcjonalnej i prostej w obsłudze aplikacji. KonektoSmart pozwala w łatwy sposób przesyłać zdjęcia i pliki dokumentów, a także wysyła powiadomienia o nadchodzących opłatach. Aplikacja dostępna jest w serwisie www oraz mobilnie na android i IOS.

1%
Profesjonalizmu
1%
Kompetencji
1%
Zadowolonych klientów

O firmie

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Szczecinie lub zamierzasz otworzyć własną firmę, chcesz się dowiedzieć, na jakich zasadach najkorzystniej się rozliczać, chcesz zmniejszyć koszty w swojej firmie, nie nadążasz za ciągłymi zmianami przepisów podatkowych – trafiłeś pod właściwy adres.

Jestem małym biurem rachunkowym ze Szczecina kierującym ofertę do przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze w różnych formach w Szczecinie i okolicach.

Oferuję usługi pełnej księgowości, księgowości uproszczonej oraz kadrowo-płacowe. Wspieram moich klientów stacjonarnie na terenie miasta Szczecin i okolic, a także zdalnie na terenie całej Polski oraz Europy. Moim najważniejszym celem jest odciążenie klientów w zakresie księgowości pełnej, księgowości uproszczonej oraz spraw kadrowo-płacowych.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, śledzę zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, aby świadczone przeze mnie usługi były na jak najwyższym poziomie.

Jako księgowy Szczecin zapewniam usługi świadczone na najwyższym poziomie, gwarantując pełną rzetelność, terminowość i ochronę wrażliwych danych osobowych. Prowadzone przeze mnie biuro rachunkowe w Szczecinie to nowoczesna księgowość i pełne zadowolenie klientów.