PIT-16A – forma karty podatkowej

PIT-16A to forma karty podatkowej przeznaczona dla podatników, którzy wybrali tę formę opodatkowania przed 2022 rokiem. Wszystkim przedsiębiorcom oraz podatnikom, których działalność gospodarcza funkcjonuje od 1 stycznia 2022 roku nie przysługuje możliwość korzystania z PIT-16A.

uzupełnianie dokumentu

Co to jest PIT-16A

PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od kart podatkowej. Jeżeli firma rozlicza się za pomocą tego dokumentu, a także jej przychód objęty jest ryczałtem ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego prawidłowo wypełniony PIT-16A w pierwszym kwartale roku.

Dlaczego nie można wybrać tej formy opodatkowania?

Za sprawą wprowadzenia w 2022 roku Polskiego Ładu deklaracja PIT-16A została mocno ograniczona. Aktualnie z karty podatkowej mogą korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w ten sposób przed 2022 rokiem i nie zmienili formy opodatkowania.  

Dla kogo PIT-16A?

PIT-16A to dokument przeznaczony dla podatników korzystających z karty podatkowej, na której podstawie rozliczają składkę zdrowotną odliczoną od podatku. 

Karta podatkowa to forma oparta na decyzji wymiarowej, którą wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16A. 

PIT-16A do kiedy?

W 2024 roku deklarację PIT-16A należy składać do 29 lutego.

Czy PIT-16A trzeba składać co roku?

Podatnik jest zobowiązany do złożenia rocznej deklaracji PIT-16A w każdym roku podatkowym.

 

Zobacz także -> Obsługa kadrowo-płacowa dla Twojej firmy