PIT-37 – Usługi Rachunkowe Szczecin

Co to jest PIT-37? Kto może rozliczać się za pomocą tego formularza i jaki jest termin złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź czy możesz korzystać z tej formy rozliczania podatku!

PIT-37

Co to jest PIT-37?

PIT 37 to formularz, który dotyczy 4 na 5 podatników. Deklarację składają osoby, które otrzymują wynagrodzenie pomniejszone o obowiązujące składki, czyli wynagrodzenie netto. 

Podatnik rozliczający się formularzem PIT-37 otrzymuje od pracodawcy PIT-11, dzięki któremu umożliwione jest poprawne rozliczenie PIT-37.

Deklaracja PIT-37 to zeznanie o wysokości osiągniętych w całym roku przychodów.

Jak działa PIT-37?

PIT-37 to rozliczenie rocznych zarobków podatnika. Niezależnie od umowy, podatnik świadczy pracę względem pracodawcy i otrzymuje za nią wynagrodzenie netto. To pracodawca, który zatrudnia pracownika, odpowiada za uiszczenie zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS lub ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca jest określany w urzędzie jako płatnik. 

PIT-37 jest wygodną formą rozliczania dla każdego podatnika, ponieważ pracownik nie musi przejmować się obowiązkami podatkowymi, aż do momentu składania formularza.

Dla kogo PIT-37?

PIT-37 stworzony jest dla pracowników, zleceniobiorców i innych podatników, którzy rozliczają się przy pomocy skali podatkowej (12% podatek PIT). Przy tej formie rozliczenia wszelkie zaliczki pobiera i płaci płatnik, którym jest zakład pracy, pracodawca, zleceniodawca itp. Deklaracja przeznaczona jest dla osób, które osiągają przychody na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Z deklaracji PIT-37 w 2024 roku, według broszury podatkowej, mogą skorzystać osoby, które uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
 • emerytur i rent
 • świadczeń kompensacyjnych nauczycielskich
 • świadczeń uzupełniających rodzicielskich
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • stypendiów, praktyk i staży
 • przychodów z praw autorskich
 • należności z umowy aktywizacyjnej

Deklaracja PIT-37 przysługuje także podatnikom, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także osobom, które nie są zobowiązane do doliczania dochodów małoletnich dzieci.  

Kogo nie obejmuje deklaracja PIT-37?

PIT-37 jest stosunkowo uniwersalną deklaracją, jednak nie przysługuje on wszystkim podatnikom. Z tego formularza nie skorzystają:

 • osoby, które uzyskują inne dochody, niż te określone w broszurze podatkowej PIT-37
 • osoby, które osiągają przychody z umowy o pracę, ale dodatkowo prowadzą własną działalność gospodarczą (rozliczenie PIT-36)
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (rozliczenie PIT-36 lub PIT-36L)
 • małżonkowie, którzy chcą rozliczyć się wspólnie, w przypadku, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą (rozliczenie PIT-36).

W 2024 roku, z PIT-37 nie skorzystają także osoby, które w 2023 roku uzyskały dochody za granicą. Tacy podatnicy powinni rozliczyć się formularzem PIT-36.

Jakie ulgi z PIT-37 można odliczyć w 2023 roku?

Deklaracja pozwala na uwzględnienie większości ulg podatkowych, jeśli podatnik spełnia ich wymagania. Rozliczając się za 2023 rok możesz skorzystać z ulgi:

 • dla klasy średniej
 • na dzieci
 • dla rodzin wielodzietnych (4 i więcej)
 • na internet
 • na zabytki
 • rehabilitacyjnej
 • na leki
 • na samochód
 • termomodernizacyjnej
 • dla młodych

Deklaracja PIT-37 pozwala na odliczenie darowizny na organizacje pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów, a także darowiznę krwiodawców. 

Termin składania PIT-37 w Szczecinie

W Szczecinie, tak samo jak w całej Polsce prawo definiuje terminy odpowiednie do składania deklaracji. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 do końca lutego b.r., a podatnik musi dostarczyć wypełnioną deklarację PIT-37 za rok 2023 do 30 kwietnia 2024 roku.

PIT-37 w Szczecinie – Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe Aleksandra Adamowska oferuje usługi księgowości w Szczecinie, w których skład wchodzi rozliczenie podatku dochodowego PIT-37. Zapewniamy wypełnienie wszystkich niezbędnych deklaracji w terminie do dwóch dni roboczych. Kompleksowo zajmiemy się sporządzeniem wszelkich dokumentów. Działamy na terenie całego Szczecina, a także online dla przedsiębiorców z Polski i Europy.

Zobacz poprzedni artykuł -> Praca w biurze rachunkowym