PIT-23 w Szczecinie

Zbycie nieruchomość lub praw majątkowych? Sprawdź kiedy należy złożyć dokumenty, jaki podatek cię obejmuje i jak wygląda deklaracja!

PIT-23

Co to jest PIT-23

PIT-23 to deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Kto powinien rozliczać się PIT-23?

Deklaracja ta potrzebna jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych liczonego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość musi być kupiona przed 1 stycznia 2007 roku. 

Podatnik, który uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych) powinien złożyć dokument do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości. Urząd skarbowy powinien być adekwatny do miejsca zamieszkania podatnika.

Ile wynosi podatek?

Osoba rozliczająca się deklaracją PIT-23 zobowiązana jest do odprowadzenia podatku równego 10% przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Zbycie nieruchomości po 2006 roku

PIT-23 to aktualnie archiwalna deklaracja. Dotyczy ona jedynie kwestii korygowania wcześniej złożonych deklaracji. Korektę należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu możliwości jej składania.

Podatnik, który uzyskał przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych po 1 stycznia 2007 roku składa deklarację na podstawie PIT-39.

Co obejmuje PIT-23?

Koszty obejmujące odpłatne zbycie nieruchomości to:

  • opłata skarbowa
  • opłata notarialna
  • opłata sądowa
  • koszty pośrednika obrotu nieruchomościami

Każdy koszt obejmuje faktyczną wysokość wydaną przez podatnika.

Jak wygląda deklaracja PIT-23?

Deklaracja PIT-23 składa się z rubryk do wypełnienia takich jak:

  • Miejsce i cel składania deklaracji
  • Dane podatnika
  • Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych
  • Przychody z odpłatnego zbycia w drodze zmiany
  • Obliczenie należnego podatku zryczałtowanego

Deklarację można pobrać tutaj -> https://www.podatki.gov.pl/media/3687/pit-23.pdf

PIT-23 – Szczecin Usługi Rachunkowe Aleksandra Adamowska

Nasze biuro rachunkowe w Szczecinie oferuje rozliczenie podatku dochodowego PIT-23. Uzupełnimy wszelkie potrzebne deklaracje dla Urzędu Skarbowego w ciągu 2 dni roboczych. Zadbamy o wszelkie dokumenty i prawidłowe wypełnienie wniosków. Zapraszamy do współpracy w Szczecinie, a także podejmujemy się współpracy przy E-księgowości.