Zaliczka na podatek dochodowy

Każdy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym ma obowiązek wpłacania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli prowadzisz własną działalność, jesteś pracodawcą lub pracujesz na etat — sprawdź ten artykuł! Dowiedz się czym jest zaliczka na podatek dochodowy i jak ją obliczyć.

Zaliczka na podatek dochodowy

Czym jest zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy to płatność obowiązkowa dla każdego podatnika, który rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Oznacza dokonanie płatności ustalonych kwot podatkowych do odpowiednich urzędów skarbowych w wyznaczonym, z góry ustalonym czasie. Podatnicy mogą opłacać zaliczki co miesiąc lub co kwartał.

Kiedy wpłacać zaliczkę na PIT?

Zaliczka na podatek dochodowy może być wpłaca na dwa sposoby:

 • zaliczki miesięczne — należy wpłacać do 20 dnia następnego miesiąca, np. zaliczka na podatek dochodowy w styczniu 2024 musi zostać wpłacona do 20 lutego 2024 roku. 
 • zaliczki kwartalne — należy zapłacić do 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Kwartały są stałe:
 • Styczeń, luty, marzec — wpłata do 20 kwietnia 
 • Kwiecień, maj czerwiec — wpłata do 20 lipca
 • Lipiec, sierpień wrzesień — wpłata do 20 października
 • Październik, listopad, grudzień — wpłata do 20 stycznia.

 

Po co jest zaliczka na podatek dochodowy?

Opłacanie zaliczki na PIT, a także jej staranne wyliczenie zapobiega niespodziewanym, dużym kosztom na zakończenie roku podatkowego. Całkowita suma podatku dochodowego jest kalkulowana na podstawie rocznego zeznania PIT, po którego złożeniu może nastąpić zwrot nadpłaconego podatku lub konieczność jego dopłaty. 

Precyzyjne rozliczanie się z zaliczek przez cały rok pozwala na uniknięcie niespodzianek dotyczących kwot podatku dochodowego, który należy uregulować w pierwszych miesiącach następnego roku.

Kto musi płacić zaliczkę na PIT?

Zaliczka na podatek dochodowy obowiązuje każdą osobę zatrudnioną na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Wyjątkiem są osoby do 26 roku życia, które nie przekraczają rocznych przychodów równych 115 528 zł (przychód 85 528 zł + 30 000 zł kwoty wolnej). 

Do grupy płatników zaliczki należą przede wszystkim:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę
 • osoby zatrudnione na umowę zlecenie
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne uzyskujące dochody za granicą
 • osoby prowadzące działalność rolniczą
 • osoby, którym przysługują emerytury i renty

Zaliczka na PIT odprowadzana jest przez pracodawcę lub, w przypadku emerytur i rent, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w 2024? — Skala podatkowa

W skali podatkowej zaliczki oblicza się od dochodu osiągniętego od początku roku. W pierwszej kolejności należy obliczyć dochód od przychodu od początku roku, a następnie odjąć koszty od początku roku. 

Obliczając zaliczkę na podatek:

 • pomnóż podstawę opodatkowania przez stawkę podatku
 • pomniejsz podstawę opodatkowania o kwotę zmniejszającą podatek

Gdy dochód będzie większy niż pierwszy próg podatkowy — dochód powyżej progu mnożymy przez stawkę 32%. 

Aby obliczyć zaliczkę na podatek, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku oraz pomniejszyć o kwotę zmniejszającą podatek. W sytuacji gdy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy, wartość dochodu powyżej progu należy pomnożyć przez stawkę 32%. Należy obniżyć obliczoną zaliczkę za dany miesiąc o łączną kwotę zaliczek uiszczonych w wcześniejszych miesiącach lub kwartałach. W rezultacie uzyskujemy sumę, którą należy zapłacić.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w 2024? — Podatek liniowy

Podatek liniowy zobowiązuje do stałej stawki podatkowej wynoszącej 19%. Osoby rozliczające się w 2024 na podstawie podatku liniowego mogą odliczyć od swojego dochodu składki zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne (limit odliczenia wynosi 11 600 złotych).

Obliczanie zaliczek na PIT odbywa się analogicznie do systemu opodatkowania według zasad ogólnych. Należy wyliczyć różnicę między podatkiem należnym, a łączną kwotą zaliczek zapłaconych w poprzednich miesiącach.

Uproszczona zaliczka na podatek

Uproszczona zaliczka na PIT to 1/12 podatku. Jej główną zaletą jest możliwość płatności stałej kwoty co miesiąc. Ustala się ją na podstawie dochodów z ubiegłych lat, a jej zmiana w trakcie roku nie jest możliwa. 

Z takiej formy opłacania zaliczek może skorzystać każda firma, która rozpoczęła działalność w latach wcześniejszych, a także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych lub przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym.

Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy w 2024 roku?

Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy? Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Zaliczka różni się w każdym przedsiębiorstwie i jest zależna od uzyskanego dochodu oraz sposobu rozliczania.

Termin płatności zaliczki na PIT

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy to, w zależności od wybranej formy, 20 dzień następnego miesiąca lub 20 dzień następnego miesiąca po kwartale.

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w Szczecinie

Biuro rachunkowe Aleksandra Adamowska oferuje Państwu pomoc w obliczaniu i kontrolowaniu zaliczek na podatek dochodowy w Szczecinie. Księgowa Szczecin to usługi na najwyższym poziomie. Nasze biuro rachunkowe w kompleksowy sposób obliczy zaliczki, pomoże w ich wpłacaniu, a także dopilnuje, aby każda płatność odbywała się w wyznaczonym terminie. Zapraszamy do współpracy!