Sporządzanie rejestrów VAT

Rejestr VAT jest ewidencją transakcji kupna i sprzedaży służącą do rozliczeń w zakresie podatku VAT. Sprawdź jakie są formy prowadzenia rejestru, co powinno się w nim znajdować i jakich transakcji nie trzeba ujmować w rejestrze VAT.

Rejestr VAT

Czym jest ewidencja VAT?

Ewidencja VAT umożliwia dokumentowanie transakcji zakupu oraz sprzedaży podlegających VAT. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich podatników VAT, którzy na jej podstawie mogą obliczyć sumę podatku należnego za towar i usługi, a następnie przekazać odpowiednią kwotę na konto bankowe odpowiedniego urzędu skarbowego. Dzięki rejestracji VAT możliwe jest monitorowanie kwoty podatku naliczonego w określonym okresie rozliczeniowym i jego późniejsze odliczenie. Staranne prowadzenie rejestru VAT jest kluczowe dla sporządzania deklaracji podatkowych, które muszą być złożone w urzędzie skarbowym.

Forma prowadzenia rejestru VAT

W celu ułatwienia pracy organom skarbowym i zapobiegania oszustwom podatkowym związanym z VAT, wprowadzono Jednolity Plik Kontrolny (JPK) na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przesyłania danych JPK_VAT w formie elektronicznej, a co za tym idzie – do prowadzenia ewidencji VAT elektronicznie za pomocą dedykowanych programów komputerowych. Takie zobowiązanie wynika z ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.

Od stycznia 2018 r. wszelkie jednostki gospodarcze na terenie Polski muszą co miesiąc przesyłać plik JPK_V7.

Co powinno znajdować się w ewidencji VAT?

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca musi uwzględnić w utrzymywanym rejestrze VAT:

– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
– wysokość kwoty podatku należnego,
– korekty podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku należnego,
– korekty podatku naliczonego,
– kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
– kwoty podatku, które urząd skarbowy jest zobowiązany zwrócić,
– pozostałe dane służące identyfikacji transakcji (m.in. numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku).

Jeżeli usługi przedsiębiorcy prowadzone są poza terytorium Polski, rejestr VAT powinien zostać uzupełniony o informacje na temat pełnej nazwy usługi i jej wartości bez podatku.

Jakich transakcji nie trzeba ujmować w rejestrze sprzedaży VAT?

Rejestr sprzedaży VAT musi zawierać każdą transakcję zrealizowaną przez podatnika, niezależnie od tego, czy jest ona przeprowadzana z innym przedsiębiorstwem, czy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Jakich transakcji nie trzeba ujmować w rejestrze zakupów VAT?

Nie każdy zakup dokonany przez firmę wymaga rejestracji w ewidencji zakupów VAT. Nie trzeba w niej umieszczać danych o tych zakupach, które nie mają wpływu na dokładność obliczeń VAT lub przygotowanie deklaracji podatkowych. Należą do nich:

 • zakupy zwolnione z VAT, jak np. zakup znaczków pocztowych,
 • transakcje związane z działaniami niepodlegającymi opodatkowaniu, na przykład opłaty skarbowe,
 • wydatki, które nie uprawniają do odliczenia VAT

Rejestr sprzedaży i zakupu VAT w pliku JPK_VAT (JPK_V7)

Informacje zawarte w rejestrach VAT umożliwiają podatnikowi stworzenie wymaganego pliku JPK_V7, który musi zostać przedstawiony w sekcji ewidencyjnej tego dokumentu. Ważne jest, aby plik ten był stale aktualizowany i zgodny ze strukturą logiczną, którą publikuje Ministerstwo Finansów.

Obowiązkowe dane w rejestrze sprzedaży VAT:

 • data sprzedaży,
 • data wystawienia,
 • numer dokumentu,
 • nazwa i adres nabywcy,
 • kwota netto,
 • kwota podatku należnego.

Obowiązkowe dane w rejestrze zakupu VAT:

 • nazwa i adres wystawcy,
 • numer faktury,
 • kwota netto,
 • kwota podatku naliczonego.

Rejestr VAT w Szczecinie — Biuro Rachunkowe Aleksandra Adamowska

Sporządzanie rejestrów VAT to czasochłonny proces, który warto powierzyć w ręce doświadczonego biura rachunkowego. Księgowa Szczecin Aleksandra Adamowska oferuje usługi sporządzania rejestru VAT dla klientów prowadzących działalność o dowolnym profilu, różnych formach prawnych, funkcjonujących we wszystkich branżach na terenie całej Polski.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców ze Szczecina, Polski oraz całej Europy.