Składki preferencyjne ZUS w 2024 — korzyści dla przedsiębiorców

W 2024 roku, przedsiębiorcy mogą znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej dzięki uldze w ZUS zwanej składkami preferencyjnymi. Jest to szczególnie korzystne dla firm w początkowym okresie ich działalności. Dowiedz się czym są obniżone stawki na ubezpieczenie społeczne, jakie są ich kwoty oraz jakie kryteria należy spełnić!

składki preferencyjne

Co to są składki preferencyjne?

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne może stanowić wyzwanie dla nowych firm. Standardowe stawki ubezpieczeń społecznych są związane z przewidywanym średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto. W roku 2024, standardowa składka ZUS to co najmniej 1594,19 zł dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych lub stosują podatek liniowy. Do tego dolicza się ubezpieczenie zdrowotne, które wynosi nie mniej niż 381,78 zł i jest obliczane na podstawie dochodu z działalności.

Składki preferencyjne to możliwość płacenia niższych niż standardowe składek na ubezpieczenie społeczne (ulga nie obowiązuje składki zdrowotnej).

Dla nowych przedsiębiorców, którzy obawiają się wysokich stawek, istnieje możliwość korzystania z ww. ulgi przez okres pierwszych 24 miesięcy. 

Kto nie może skorzystać ze składek preferencyjnych?

Ze składek preferencyjnych nie mogą korzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
  • są wspólnikami w jednoosobowych spółkach z o.o., spółkach jawnych, komandytowych lub partnerskich.

Składki ubezpieczeniowe w ramach składek preferencyjnych

W przypadku standardowych składek, stawki wynoszą minimum 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia. Osoby rozpoczynające działalność mogą jednak skorzystać z obniżonych stawek, które nie mogą być niższe niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku podstawa wyniesie:

  • 1272,6 zł – od stycznia do czerwca (30% z 4242 zł),
  • 1290 zł – od lipca do grudnia (30% z 4300 zł).

Jakie są różnice między składkami preferencyjnymi, a Ulgą na Start?

Składki preferencyjne uprawniają przedsiębiorców do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 24 miesięcy, natomiast Ulga na Start zwalnia nowych przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy.

Jak się zgłosić do składek preferencyjnych?

Aby skorzystać z niższego ZUSU, wystarczy zarejestrować się podczas zakładania firmy w CEIDG, wybierając odpowiednią opcję na formularzu ZUS ZUA. Istnieje także możliwość zgłoszenia się elektronicznie lub osobiście w placówce ZUS.

Składki preferencyjne w Szczecinie

Składki preferencyjne to ogromne ułatwienie dla startujących firm. Niższe składki na początku działalności mogą pomóc przedsiębiorcy w rozwinięciu skrzydeł. Jeżeli chcesz skorzystać z Małego ZUSU, jednak nie wiesz, czy spełniasz kryteria — skorzystaj z pomocy księgowej Szczecin!
Biuro rachunkowe Aleksandra Adamowska pomoże Ci podczas zakładania własnej działalności gospodarczej i sprawdzi czy możesz skorzystać z jakichkolwiek ulg. Zapraszamy!