PIT-39 – Księgowość Szczecin

Co to jest PIT-39? Kto musi złożyć deklarację? Co można odliczyć od podatku i jakie ulgi obowiązują? Sprawdź ten artykuł i dowiedz się co musisz zrobić, gdy uzyskujesz dochód ze zbycia własnej nieruchomości!

PIT-39

Co to PIT-39

Deklaracja PIT-39 to dokument wymagany do rozliczenia przez podatników, którzy uzyskali dochód ze zbycia własnej nieruchomości i realizacji prywatnych praw związanych z nieruchomościami. PIT-39 nie musi być składany w ciągu roku, a dopiero po jego zakończeniu, nawet jeśli sprzedaż nieruchomości odbyła się np. w lutym.  Na formularzu PIT-39 w 2024 roku, składanym za rok 2023 należy ujawnić dochód związany z przekazaniem nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2015-2023.

PIT-39 – okres pięciu lat

Każda nieruchomość nabyta w 2015 roku, która zostanie sprzedana w 2023 roku nie musi zostać rozliczona, ponieważ uzyskany z niej dochód nie jest opodatkowany. Po upływie 5 lat od zakupu nieruchomości jej sprzedaż nie wiąże się z płaceniem podatku i składaniem deklaracji podatkowej.  Dla przedsiębiorców istnieje jednak specjalny sposób rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości, który zazwyczaj nie wymaga uwzględnienia jej w formularzu PIT-39.

Jeżeli od dnia nabycia nieruchomości do dnia jej sprzedaży nie minęło 5 lat podatnik zobowiązany jest do zapłacenia 19% podatku, który należy zapłacić do 30 kwietnia 2024 roku.

Kto jest zobowiązany do złożenia PIT-39?

Przedsiębiorcy, którzy zbywają nieruchomości stanowiące część ich majątku związanego z działalnością gospodarczą, nie są zobowiązani składać deklaracji PIT-39. Taka sprzedaż odnosi się do aktywów firmowych i podlega rozliczeniu jako część przychodów z działalności gospodarczej. Istnieją jednak pewne wyjątki, które obejmują konieczność ujęcia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej oraz w działach specjalnej produkcji rolnej w formularzu. Należą do nich:

 • zbycie budynku mieszkalnego lub jego części
 • zbycie gruntu, udziału w gruncie lub prawa użytkowania wieczystego gruntu
 • zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego osobną nieruchomość lub udziału w takim lokalu
 • zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie
 • zbycie prawa do domu jednorodzinnego, który należy do spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Ulgi w PIT-39

Składając PIT-39 podatnikowi przysługuje możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, dzięki której możliwe jest obniżenie podatku. Aby uzyskać tę ulgę należy spełniać następujące warunki:

 • przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości musi zostać przeznaczony na własne cele mieszkaniowe
 • uzyskana ulga musi zostać wykorzystana w przeciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została sprzedana

Wartość ulgi obliczana jest indywidualnie i jest limitowana. Jeśli podatnikowi uda się wydać całą kwotę ze sprzedaży – nie będzie musiał płacić podatku. Środki należy przeznaczyć na:

 • zakup budynku mieszkalnego lub jego części
 • zakup udziału w budynku mieszkalnym
 • zakup mieszkania, które stanowić będzie odrębną nieruchomość
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału
 • budowę własnego domu lub mieszkania
 • remont własnego domu lub mieszkania
 • zakup działki pod budowę domu
 • spłatę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych (wraz z odsetkami)

WAŻNE! Termin wykorzystania środków z ulgi to 3 lata. Jeśli podatnik w pełni nie wykorzysta danej kwoty przez ten okres, zobowiązany jest do złożenia korekty zeznania, zapłacenia podatku a także zapłacenia odsetek związanych ze zwłoką.

Co można odliczyć od PIT-39?

Składając deklarację PIT-39 podatnikowi przysługuje odliczenie kosztów związanych z umożliwieniem transakcji. Niezbędne wydatki to np.:

 • koszt wyceny nieruchomości
 • opłata notarialna
 • opłata sądowa
 • prowizje pośredników
 • podatek od czynności cywilnoprawnych

Termin składania deklaracji PIT-39 za 2023

PIT-39 za 2023 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez dostępne strony internetowe, np. e-pity lub w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Formularz można także przesłać pocztą. 

PIT-39 w Szczecinie

Deklarację PIT-39 w Szczecinie należy złożyć w takim samym terminie, jak w całej Polsce, czyli do 30 kwietnia 2024 roku. Biuro Rachunkowe w Szczecinie Aleksandra Adamowska oferuje rozliczenie podatku PIT-39, a także wypełnienie i dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów do Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Współpracujemy z mikro przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Szczecina i okolic, a także na terenie Polski i Europy, dzięki e-księgowości. Księgowa Szczecin zapewnia sporządzenie deklaracji w ciągu 2 dni roboczych.