PIT-38 – Księgowość w Szczecinie

Co to jest PIT-38? Jakie przychody należy rozliczać w tej deklaracji i do kiedy jest termin składania wszystkich dokumentów? Przeczytaj ten artykuł i  sprawdź co musisz wiedzieć o deklaracji PIT-38!

pit-38

Co to PIT-38?

PIT-38 to dokument, który służy do rozliczania dochodów pochodzących z zysków kapitałowych. W szczególności na tym formularzu ujawniamy zarobki uzyskane ze sprzedaży akcji, udziałów w firmach, zakupu udziałów w spółkach lub spółdzielniach oraz z płatnej sprzedaży walut wirtualnych. 

Wszystkie zyski z kapitałów pieniężnych, które zostały uzyskane przez inwestorów prywatnych muszą zostać rozliczone na formularzu PIT-38. Warto też zaznaczyć, że dochód opodatkowany jest ryczałtem 19%.

Przychody rozliczane w PIT-38

Deklarację PIT 38 podatnicy wykorzystują do rozliczenia przychodów kapitałowych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych należą:

 • odsetki od depozytów bankowych
 • odsetki od lokat
 • odsetki od innych form służących do oszczędzania, przechowywania i inwestowania
 • dywidendy

PIT-38 to dokument przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychody z:

 • obrotu papierami wartościowymi
 • tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych
 • pożyczonych papierów wartościowych
 • pochodnych instrumentów finansowych
 • udziałów w spółkach z osobowością prawną
 • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną
 • wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo
 • odpłatnego zbycia waluty wirtualnej

Czego nie trzeba rozliczać w deklaracji?

Podatnik nie jest zobowiązany do zadeklarowania w PIT zysków pochodzących z lokat bankowych, oprocentowanych rachunków bankowych ani otwartych funduszy inwestycyjnych, ponieważ to instytucje finansowe zajmują się odprowadzaniem odpowiednich podatków. Osoby inwestujące w akcje i obligacje muszą samodzielnie rozliczyć się z zysków pochodzących z ich sprzedaży. Dochody kapitałowe nie są uwzględniane w ogólnym rozliczeniu dochodów, lecz wymagają osobnego formularza PIT-38.

Co można odliczyć od PIT-38?

Deklaracja PIT-38 nie należy do dokumentów umożliwiających odliczenia wielu ulg. Podatnikowi korzystającemu z PIT-38 przysługują ulgi z racji rozliczania dochodów giełdowych:

 • odliczenie dochodów straty giełdowej z lat ubiegłych
 • odliczenie podatku zapłaconego za granicą.

Podstawa wypełnienia PIT-38

Ważne! Bardzo często, aby wypełnić PIT-38 należy posiadać PIT-8C. Dokument ten dostarcza biuro maklerskie, które obsługuje rachunek inwestycyjny podatnika.

PIT-8C stanowi informację o wartości dochodów ze źródła, jakim jest kapitał pieniężny wypłacany przez płatnika. PIT-8C musi zostać dostarczony do podatnika na którego rzecz dokonywano wypłat, a także do organu podatkowego.

Termin złożenia PIT-38 na 2023/2024 rok

PIT-38 w 2024 roku należy złożyć do 30 kwietnia br. Osoby, które posiadają ograniczony obowiązek podatkowy i nie mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić kraj przed 30 kwietnia, muszą rozliczyć się z PIT-38 przed wyjazdem.

Deklarację PIT-38 za 2023 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

PIT-38 w Szczecinie

Biuro Rachunkowe Aleksandra Adamowska w Szczecinie oferuje rozliczenie podatku PIT-38, a także wypełnienie wszelkich potrzebnych dokumentów i dostarczenie ich do Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Oferujemy także współpracę online z przedsiębiorcami z całej Polski i Europy. Wszystkie deklaracje sporządzamy w ciągu 2 dni roboczych.