PIT-36L – Rozliczenie podatku Szczecin

Co to jest PIT-36L? Kto może rozliczać się za pomocą tego formularza? Do kiedy należy złożyć dokumenty do Urzędu Skarbowego oraz jakie są różnice między PIT-36, a PIT-36L? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź jak działa podatek liniowy!

PIT-36L

Co to PIT-36L?

Dokument PIT-36L jest przeznaczony dla osób płacących podatki, które w roku 2023 osiągnęły przychody ze swojej działalności gospodarczej spoza sektora rolniczego, i które wybrały opcję rozliczania podatku liniowego do obliczenia kwoty podatku dochodowego od swoich źródeł zarobków.

PIT-36L w 2023 roku – Dla kogo?

Deklaracja PIT-36L na lata 2023/2024 jest przeznaczona wyłącznie dla:

  • Osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad liniowych,
  • Wspólników działających w spółkach osobowych,
  • Osób rozliczających tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie przed 20 stycznia 2023 r. oraz wyraziły chęć opodatkowania według zasad liniowych.

W roku 2024, przedsiębiorcy korzystający z pełnego prawa do zastosowania metody liniowej w swoim rozliczeniu podatkowym, uwzględniając stawkę podatku w wysokości 19%, będą mogli dokonać rozliczenia za pomocą formularza podatkowego PIT-36L. Możliwość korzystania z formy rozliczenia liniowego uzyskuje się poprzez złożenie specjalnego oświadczenia przed 20 lutego 2023 roku, w którym wyraża się chęć stosowania tej metody opodatkowania oraz potwierdza spełnienie wszystkich warunków kwalifikujących do opodatkowania według zasad liniowych.

 

Ulgi obowiązujące w PIT-36L

Jeśli podatnik rozlicza się za pomocą PIT-36L przysługuje mu:

  • możliwość odliczenia od składek ZUS
  • zastosowanie ulgi na działalność badawczą lub rozwojową
  • zastosowanie ulgi na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
  • możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (do 10 200 zł)

Deklaracja PIT-36L pozwala także na odliczenie kosztów związanych z uzyskaniem przychodów lub ich ubezpieczeniem. Przychód zostaje obniżony o koszty, jakie zostały poniesione celem jego uzyskania.

W formularzu PIT-36L należy zawrzeć informacje na temat danych dotyczących przychodów, dane dotyczące kosztów wpłaconych zaliczek w minionym roku podatkowym oraz dane na temat kosztów uzyskania przychodów.

Do kiedy PIT-36L w 2024 roku?

Deklarację PIT-36L należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Dokument musi zostać dostarczony do Urzędu Skarbowego odpowiedniego do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

Deklarację można złożyć poprzez formularz online, dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. Ważne, aby zrobić to przed 30 kwietnia 2024 roku!

PIT-36, a PIT-36L – jakie są różnice?

Dokumenty PIT-36 oraz PIT-36L są przeznaczone dla osób, które w poprzednim roku były zobowiązane do samodzielnego rozliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy. Formularze skierowane są zatem do osób prowadzących działalność gospodarczą, różniące się głównie sposobem opodatkowania. 

Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się według ogólnych zasad, natomiast formularz PIT-36L jest wypełniany przez przedsiębiorców wybierających opcję podatku liniowego. Podatek liniowy oznacza, że opłata podatkowa jest naliczana według stałej stawki wynoszącej 19%, niezależnie od kwoty uzyskanych dochodów. Natomiast formularz PIT 36 uwzględnia dwa progi podatkowe:

  • Pierwszy próg podatkowy – dla dochodów do 120.000 zł, podatek wynosi 12%.
  • Drugi próg podatkowy – dla dochodów przekraczających 120.000 zł, podatek wynosi 32%.

Warto zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy większość dochodów podatnika pochodziła z wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, konieczne jest wypełnienie formularza PIT-36 lub PIT-36L.

Rozliczenie PIT-36L w Szczecinie – Biuro Rachunkowe Aleksandra Adamowska

Biuro Rachunkowe Aleksandra Adamowska oferuje rozliczenie podatku dochodowego PIT-36L, a także wypełnienie niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Wszystkie deklaracje sporządzamy w ciągu 2 dni roboczych. Księgowa w Szczecinie oferuje także współpracę online, dzięki czemu umożliwiamy wspólne działanie każdemu przedsiębiorcy z całej Polski. Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców ze Szczecina i okolic, a także z całej Polski i Europy.