Oferta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczona forma prowadzenia księgowości dla działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie KPIR mają obowiązek księgowania w niej wszystkich przychodów oraz kosztów, a także wykazywania dochodów, które są podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca płaci podatek od przychodów, których nie może pomniejszyć o koszty ich otrzymania. Przedsiębiorcy mogą rozliczać się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy przychody z działalności nie przekroczyły 200tys. euro.
Moje biuro rachunkowe oferuje szereg usług w zakresie księgowości. Obejmują one:
* prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów / ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych,
* prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
* obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
* sporządzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług oraz przygotowanie jednolitych plików kontrolnych JPK,
* przygotowanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz elektroniczna wysyłka zeznań do urzędu skarbowego,
* weryfikacja opłacalności rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w
porównaniu do rozliczania się na zasadach ogólnych lub rozliczaniu się podatkiem liniowym 19%,
* bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy.

Każda działalność gospodarcza, gdzie istnieje konieczność zatrudnienia mniejszej bądź większej liczby pracowników, niesie ze sobą obowiązek prowadzenia nie tylko księgowości, ale również obsługi kadrowo-płacowej.
Zakres świadczonych usług obejmuje:
* sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów-zleceń,
* naliczanie płac,
* sporządzanie list płac,
* obliczanie podatków i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
* rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ZUS,
* sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
* sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
* reprezentowanie klientów w ZUS,
* sporządzanie świadectw pracy oraz innych dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach itp.

Oferuję rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z wypełnieniem
niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego.
Deklaracje sporządzam maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych:
Oferowane rozliczenia:
* PIT-16A
* PIT-23
* PIT-28
* PIT-36
* PIT-36L
* PIT-37
* PIT-38
* PIT-39

Księgowość online realizowana przez biuro rachunkowe to rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb współczesnych przedsiębiorców. Internetowe biuro rachunkowe łączy w sobie zalety tradycyjnej księgowości, realizowanej w biurach stacjonarnych, ze wszystkimi zaletami wynikającymi ze zdalnej obsługi klienta. Umożliwiam w zasadzie wszystkie formy komunikacji zdalnej, ponieważ moim celem jest zagwarantowanie Państwu wygody i zapewnienie skutecznej pomocy w uniknięciu marnowania cennego czasu. Świadczę usługi wymiany dokumentów poprzez e-mail, Google Drive,
Dropbox, OneDrive.

Często mówi się, że najtrudniej jest zacząć. Korzystając z usług mojego biura rachunkowego mogą Państwo liczyć na pomoc w czasie zakładania jednoosobowych działalności, zarówno jeśli chodzi o dopełnienie niezbędnych formalności jak i przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokonam również niezbędnej analizy i na jej podstawie doradzę najbardziej optymalną formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Dużym udogodnieniem dla klientów jest zaproponowany przeze mnie standard obsługi polegający na odbiorze dokumentów z siedziby przedsiębiorcy. Niezależnie od ilości odbieram je na terenie Szczecina bez dodatkowych opłat, co zmniejsza obciążenie klientów związane z koniecznością dowozu ich biura. Elastyczność godzin odbioru sprawia, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla zapracowanych osób. Dokumenty odbierane są po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla
obu stron.