Ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Księgi rachunkowe nazywane też księgami handlowymi lub pełnymi księgami wymagają od przedsiębiorców prowadzenia ewidencjonowania operacji gospodarczych. Sprawdź ten artykuł i dowiedz się czym jest ewidencjonowanie operacji gospodarczych oraz jak je prowadzić.

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych co to?

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie pełnej księgowości zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Polega to na ewidencjonowaniu:

–  wszystkich operacji, które możemy wyrazić w wartości pieniężnej lub jednostkach naturalnych, 

– operacji które powodują zmiany w systemie aktywów lub pasywów

– zdarzeń wywołujących zmianę w tej samej wartości w stanie aktywów i/lub pasywów

– zdarzeń wchodzących w zakres działalności jednostki.

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych jest kluczowe podczas prowadzenia pełnej księgowości. Brak pełnych danych może skutkować poważnymi i wysokimi konsekwencjami karnymi.

Jak prowadzić ewidencjonowanie operacji gospodarczych?

Ewidencję zdarzeń gospodarczych należy prowadzić na przeznaczonych do tego kontach księgowych księgi głównej lub ksiąg pomocniczych. Przed ich utworzeniem należy zaplanować i ustalić plan kont, w którym zawarty zostanie pełen wykaz wszystkich prowadzonych kont wraz z ich numeracją.

Na kontach księgowych księgi pełnej oraz na kontach ksiąg pomocniczych należy ewidencjonować wszystkie transakcje i działania zachodzące w firmie lub spółce. W ich skład wchodzą m.in.:

  • Zakup środków trwałych
  • Wydanie z magazynu materiałów do zużycia
  • Podpisanie umowy z pracownikiem
  • Wysyłka zamówień skierowanych do dostawcy
  • Wpłata utargu z kasy do banku
  • Sprzedaż usług

Każda transakcja i każde działanie wpływające na zmiany powinny zostać zawarte w ewidencji operacji gospodarczych.

Jak skutecznie prowadzić ewidencjonowanie operacji gospodarczych? Przede wszystkim warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura rachunkowego, które zadba o prawidłowe wypełnianie kont. Księgowy w niezawodny sposób poprowadzi ewidencję, dzięki czemu wszystkie operacje będą przejrzyste i gotowe do natychmiastowej analizy.

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w Szczecinie

Prawidłowa ewidencja operacji gospodarczych jest obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy korzystającego z pełnej księgowości. Zakres obowiązków z tym związanych jest bardzo szeroki i czasochłonny, dlatego warto przekazać je w ręce doświadczonej osoby. Biuro Rachunkowe w Szczecinie Aleksandra Adamowska oferuje Państwu kompleksowe prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych w Szczecinie, a także na terenie całej Polski dzięki współpracy online. 

Współpraca z naszym biurem rachunkowym zapewni Państwu przejrzystość, szansę na szczegółowe analizowanie przychodów firmowych oraz możliwość bezstresowej kontroli finansowej.